page-bg
हाम्रो कम्पनीले "उच्च गुणस्तर, उच्च उत्पादन, उच्च सेवा, निरन्तर नवीनता, र ग्राहक उपलब्धि" को व्यापार सिद्धान्त पालन गर्दछ तपाईलाई एक-स्टप कोल्ड चेन सेवा प्रदान गर्न र तपाईको कोल्ड चेन व्यवसायलाई एस्कर्ट गर्न।