आवेदन

Butcher Shop

कसाई पसल

Convenience Store

सुविधा स्टोर

Supermarket

सुपरमार्केट

Kunden am Obst- und Gem黶estand (Mercat de St. Josep (Boqueria), Ramblas, Barcelona, Spanien)

तरकारी तथा फलफूल पसल

तरकारी तथा फलफूल पसल
यदि तपाइँ फलफूल र तरकारी पसल हुनुहुन्छ भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ निम्न उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ